Тилиќ Кристина

 Дома / За нас / Тилиќ Кристина

Тилиќ Кристина

Едукација/Професионални лиценци:


Институција [Датум од-до] Степен(и) или Диплома(и):
Економски факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје 1977-1982 Диплома по Економија
2001-2002 Едукација и испит за овластен ревизор организирани од Министерство за финансии на Р.Македонија и Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје Овластен ревизор, Сертификат издаден од Министерство за финансии

Обуки


2001 Обука за практична примена на МСС
2004 Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
2005 Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
2005 Континуирана обука за сметководство и ревизија за овластени ревизори (Институт на овластени ревизори на Р.Македонија)

Клучни квалификации


- Сметководствени и ревизорски услуги;

- Консултант за даночна регулатива, контрола на финансиско работење за различни компании во приватниот сектор;

- Подготовка на сметководствени политики и процедури за приватни компании и јавни претпријатија;

- Едукатор за сметководство и даночна регулатива;

- Изработка на софтвер за финансиско работење, контрола на развој на софтвер.

Останати вештини (компјутерско знаење, и сл.)


- Database management and programming

- Advanced Microsoft office Applications ( Word, Excel)

Членство во професионални тела


- Член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија | 2006 - тековно

- Претседател на Надзорен одбор на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија | 2008 - тековно

- Претседател на Надзорен одбор на Радо банка | 2002 - 2004

Сегашна позиција: Партнер во сопствена компанија и партнер во ревизорска компанија


Професионално искуство


Дата Компанија Позиција Опис на одговорности
2009-тековно Нова консалтинг, Скопје Основач, Генерален директор

Сметководствени услуги

Консултантски услуги во областа на: даноци, законодавство, финансии

Обуки за сметководство во согласност со МСС, МСФИ; обуки за даноци

Услуги за имплементација на софтвер за сметководство

2011-тековно Ефект плус Партнер Ревизор
2008- 2009 Електроелемент ДОО, Скопје Финансов директор Одговорности на извршен директор во рамките на одделот за сметководство и финансии
2004- 2008 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Скопје Финансов и IT директор Одговорности на извршен директор во рамките на одделот за сметководство, финансии и автоматска обработка на податоци
1994- 2004 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Скопје Дизајнер на датабази Одговорност за организација на датабази
1983- 2004 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Скопје Програмер Развој на софтвер за сметководство, профит, средства

Специфично искуство


Дата Корисник Позиција како надворешен соработник Опис на одговорности
1995 - тековно Приватни компании Консултант In-house консалтинг за даночно законодавство и финансиско работење
1995- 2008 Приватни компании Програмер на софтвер Развој на софтвер за сметководство
1993- 2008 Работнички универзитет Кочо Рацин, Скопје Едукатор Обуки за сметководство и даноци за возрасни
2009 USAID- Општински Финансиски политики и IPSAS имплементација Едукатор Обуки за финансиски политики
2008 Агенција за вработување, УНДП Едукатор Обуки за сметководство и даноци
2008 USAID-Ревизија за општините Пробиштип и Гостивар Сениор ревизор Ревизија на финансиски извештаи

Јазици (1 – одлично; 5 - почетно)


Јазик Читање Говорење Пишување
Македонски 1 1 1
Англиски 2 2 2
Регионални (Српски, Хрватски, Босански) 1 1 1