Пријава

 Дома / Услуги / Едукација / Пријава

Учесникот се смета за регистриран:

  • со испратена Пријава на e-mail: info@novakonsalting.mk или нa адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.48 Градски ѕид блок 5, 1000 Скопје, за Нова консалтинг;
  • и со извршена уплата на 2000 ден. за резервација за учество (дел од последна рата)
    на сметка број 300000002463254 во Комерцијална банка

  • Начин на плаќање:

  • физички лица: налог ПП10, шифра на плаќање: 289
  • правни лица: про-фактура